Önemli Formlar

 

Sayın Üyemiz;
Ticaret Sicili Müdürlüğü arşivinden her türlü belge ve her türlü suret tasdiki ekteki dilekçe ve resmi harca istinaden karşılanacaktır.

Ekteki dilekçe, firmanın yetkili temsilcisince imzalanacak olup, dilekçenin ıslak imza ve şirket kaşesini taşıması zorunludur.

 

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

»

BELGE TALEP FORMU

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

6102 SAYILI TTK NIN 457.MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

6103 SAYILI KANUNUN 25 .MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN ALMASI GEREKEN KARAR ÖRNEKLERİ

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

KOOPERATİF VAZİFE TAKSİMİ KARARI

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

6102 SAYILI TTK. GÖRE ANONİM ŞİRKET SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

6102 SAYILI TTK. GÖRE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

Şirket Kuruluş Tescil Talep Dilekçesi

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

6102 Sayılı TTK. Göre Kurucular Beyanı

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

 

»

AMAÇ ve KONU ÖRNEKLERİ

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

Limited Şirketler İçin Hisse Devir Karar Örneği

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

 

»

GERÇEK KİŞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

T A A H H Ü T N A M E

Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın

 

 

 

TİCARİ İŞLETMELER VE/VEYA GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ  İndirmek İçin Tıklayın

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ İndirmek İçin Tıklayın

 

»

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

Beyannameyi İndirmek İçin Tıklayın

 

»

HAKİKİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

Beyannameyi İndirmek İçin Tıklayın

 

 

»

BAĞ-KUR İŞİ BIRAKMA FORMU (ŞİRKET ORTAKLARINA MAHSUS)

Formu İndirmek İçin Tıklayın

 

»

BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ. (1479 SAYILI KANUNA GÖRE)

Formu İndirmek İçin Tıklayın.